Oversigt over sikringsanlæg

Oversigten over sikringsanlæg er opdelt iflg. Banedanmarks strækningsinformation (TIB).

For at finde en bestemt station, er det først nødvendigt at finde ud af på hvilken strækning stationen ligger, herefter vælges den ønskede strækninger herunder.

Brug af oversigten

Oversigten er opdelt i følgende 9 punkter som er beskrevet herunder:

Station Sikringsanlæg Ibrugtaget Fjernstyret fra Linieblok Ibrugtaget Capp. Forbindelse til Til SP
Stationsnavn &
Forkortelse
Stationssikringsanlæg Årstal for ibrugtagning FC der fjernstyre stationen Stræknings-
sikringsanlæg
Årstal for ibrugtagning Billede
af Capp
Forbindelse til anden
strækning.
Overgang til andet signal system

Optræder dette symbol - Udvid - i den første kolonne, findes der historisk information, som kan ses ved at klikke på symbolet. Ved klik på symbolet i oversigtens titellinje vil der vises information omkring nedlagte stationer på strækningen. Ved klik på symbolet ud for en station, vil der vises information om stationens tidligere sikringsanlæg.

Informationerne omkring de nuværende sikringsanlæg i oversigten stammer fra Banedanmark. De historiske informationer er indsamlet fra forskellige kilder, det være sig bøger og tidsskrifter samt fra de forskellige sider og fora på internettet.

Billederne af de forskellige sikringsanlæg (Centralapparatet) har jeg fået lov at bruge i denne oversigt, af de personer der har tilsendt mig forskellige billederne. Hvis du har et billede, det være sig nyt eller historisk som jeg må bruge i denne oversigt, høre jeg meget gerne fra dig.

Siden er sidste opdateret: 25-05-2021