Sporombygning af Vejen Station - Juni 2011

4. juni 2011

Signalposten i stationens vestlige ende har fået afdækket vinduerne med plader. Arbejdet med servicesporene er afsluttet for sporenes vedkommende, men det sikringstekniske mangler endnu.
I den østlige enden er Banedanmark ved at rejse en mast til det nye PU-signal (PU F1). PU-signalet i baggrunden (PU F2) blev flyttet til denne placering under sporarbejdet i efteråret 2009.

6. juni 2011

På perronen er der opsat en ny info-skærm, så det endeligt er muligt for rejsende af følge med i om toget er rettidigt eller ej. Gravearbejdet på perronen er forberedelser til rejsekortet - nogen må jo stadig tro på det...
Ved den gamle læssevej arbejdes der også på at opsætte et nyt PU-signal (PU H2). Sporskiftedrevet i forgrunden tilhøre sporskiftet (S2b) der skaber forbindelse til servicesporene, den firkantede kasse før sporskiftedrevet er en såkaldt tungekontrolboks
Oversigt over servicesporene i Vejen. I forgrunden ses sporskiftet 04a og ved dets tungespids ATC-skab og fundament for den signalgalge de 2 nye PU signaler (PU G1 og PU G2) skal ophænges i. Galgens ses ligge ca. midt i billedet

7. juni 2011

Sportavlen er også under ombygning så den kommer til at svare til den ændrede sporplan. Her er de tableauer og knapper fjernet der ikke længere skal anvendes
Det nye PU signal H1 er klar til opsætning
Den nye signalgalge i stationens vest ende er blevet opsat i dag
Signalgalgen set fra gangbroen ved stationens vestlige ende

9. juni 2011

Sportavlen har fået en ny midlertidig forplade af papir. De nye kontakter og tableauer mangler endnu at blive indbygget
Her er beviset for hvorfor Banedanmark pludselig fik så travlt med at færdiggøre Vejen Station. Den 25. juni går et større sporarbejde i gang mellem Lunderskov og Esbjerg, og for at afvikle trafikken er det nødvendigt at man kan køre for signal i begge spor på stationen

10. juni 2011

Signalgivningen i Vejen er aflyst fra fredag d. 10/6. Alle tog skal derfor ind- og udrangeres af RFC Es. Her ses regionaltoget fra Esbjerg der under indrangering passerer den nye signalgalge hvor  PU G1 og PU G2 er ophængte
Det 'gamle' indkørselssignal B fra Lunderskov siden kunne ikke vise 'Kør igennem' og er derfor blevet udskiftet med et nyt. Her ses det nedtagne signal ligge i ballasten på stationen

11. juni 2011

Der bliver også arbejdet om lørdagen for at færdiggøre projektet. Der ses den østlige ende af stationen hvor Banedanmark er i færd med at tilslutte det nye PU-signal F1
Det udvendig betjeningsskab der tidligere var opsat på perronen er flyttet til en mere diskret plads bag ved relæhytten. Den firkantet kasse bag gravemaskinen er en nødgenerator til strømforsyning af sikringsanlægget i tilfælde af strømudfald fra det almindelige forsyningsnet.
De 2 nye PU-signaler H1 og H2 ligger stadig begge på jorden. Balisen for det tidligere PU signal G2 er stadig monteret i sporet og her skaber den visse udfordringer for de passerende tog, idet ikke alle lokomotivførere husker at trykke ¨'Pass. Stop' ved passage af balisen og får derfor en ATC-nødbremsning. Balisen kan ikke fjernes før hele stationen er ATC-ombygget, da afstandsinformationen fra forrige balise derfor ikke vil passe

13. juni 2011

Indkørselssignalet i 2. hsp fra Lunderskov er fået mulighed for at vise gennemkørsel.

16. juni 2011

De 2 'nye' PU-signaler i spor 1 og 2

17. juni 2011

Signalgivning af aflyst i denne weekend.
Udkørsel set mod Esbjerg med de nye PU-signaler

18. juni 2011

Vejen Station var i denne weekend lokalbetjent grundet ombygning af sikringsanlægget.

Siden er sidste opdateret: 13-02-2012