Sporombygning af Vejen Station - uge 42 2009

12. oktober 2009

Udsigt over stationsområdet. Det er tydeligt at det arbejde der udføres ikke sker i denne ende af stationen længere
I anledning af ibrugtagning af den nye transversal 01a/b var stationen lokalbetjent. Her ses centralapparatet med diverse spærrehætter
Et usædvanligt billede af Vejen Station med lys i kommandoposten kl. 21.20 om aftenen

13. oktober 2009

Arbejdet i spor 3 er nu nået til at fjerne det gamle sporskifte 01b. PU-signalet F3 er fjernet, det skal opsættes ca. 100 m længere mod øst
Arbejdet med perronen skrider stadig fremad. I dag er arbejdet med at ligge de nye perronplader. Når de det til fredag kl.19.00 ?
Regionaltoget fra Århus til Esbjerg ankommer til spor 1. Om få dage kan man ikke længere se dette syn i Vejen

14. oktober 2009

'I går lavede vi det, i dag laver vi det om og i morgen laver vi det rigtigt' - sådan kunne mottoet godt lyde. De perronplader der blev lagt på plads i går, er i dag fjernet igen - årsagen skulle være at hældningen var forkert.
Ved trappe og elevator i østlige ende af perronen er opsat et meget uklædeligt stålhegn i 2 m højde. Hegnet er for at forhindre personer i at træde ud over kanten, men kunne man ikke have fundet en mere æstetisk løsning end denne. Hegnet ligefrem skriger til det flotte gelænder fra 1917 omkring trappen

15. oktober 2009

Arbejdet med perron ser ud til at ha' ligget mere eller mindre stille i dag. Man 'tør' endnu ikke begynde at lægge perronpladerne på plads
- og man bliver ikke færdig til fredag kl. 19.00. Et opslag på stationen fortæller at alle tog kører fra spor 1 frem til mandag.
Spor 3 er næsten færdigt nu. Det gamle sporskifte 01b er fjernet og nyt spor er lagt frem til 'nyt' sporskifte  01b

16. oktober 2009

Idag er arbejdet med perronplader og fliser rigtig kommet i gang. Halvdelen af den nordlige side af perronen er nu færdigt.

17. oktober 2009

Den nordlige side af den 192 m lange perron er nu dækket af hvide perronplader og fliser er lagt med hældning mod afløbsristen i midten
Perronen set fra vest mod øst
DSB's perronudstyr er nu tilbage på pladsen. Man genbruger bænke og skraldespande fra den gamle perron

18. oktober 2009

Spor 1 fik forlænget sin levetid lidt. Der var oprindelig planen at spor 1 skulle fjernes fra mandag d. 19/10, men det er nu udsat
Pga. perronens færdiggørelse og de endnu ikke færdige spor 2 og 3 kører man endnu i næste uge fra spor 1
Som det kan ses, så mangler der endnu en del arbejde med perronen
I stationens østlige ende arbejdes der i denne weekend med de nye sporskifter 01a/b. Mellem Lunderskov og Vejen benyttes 1. hsp

Siden er sidste opdateret: 13-02-2012