Sporombygning af Vejen Station - uge 43 2009

19. oktober 2009

Der er god fremdrift i perron-projektet der skal være færdig til fredag aften. I dag blev elevatortårnet hævet så det passer til den nye perron
I spor 3 mellem perron og sporskifte 01b arbejdes der stadig på at ligge skinner. PU-signalet F3 er nu flyttet 100 m

20. oktober 2009

Perronen er nu så langt at der er opsat master til belysning
Udsigt over stationen. I denne ende mangles kun at fjerne det gamle sporskifte 04a samt at ilægge ny forbindelse til pladsen i spor 2

21. oktober 2009

YIT arbejder med at opsætte ny perronbelysning. Der mangler endnu nogen flisebelægning inden perronen er færdig
Entreprise kører skærver fra pladsen ud i stationens østlige ende

22. oktober 2009

Perronens østlige ende er nu stort set færdig, der mangler endnu lidt arbejde med fliser ved trappen
I den vestlige ende er der endnu ikke lagt fliser. I morgen fredag skal perronen tages i brug, men nok ikke i sin fulde længde
Barslund har etableret køreveje vha. stabilgrus i sporet. Kørevejene skal benyttes under arbejdet med spor 2

23. oktober 2009 

Perronen blev færdig - næsten. Åbenbart er man udgået for den normale type perronbelysning, hvorfor halvdelen af belysningen består af midlertidige master og armaturer
Dette syn er slut fra i dag. Passagerer der venter på toget i spor 1
Det sidste tog i spor 1 i Vejen blev intercity toget fra Østerport (IC861). Stationen vil i denne weekend være lokalbetjent en del af tiden
Det første tog i spor 3 blev regionaltoget til Fredericia. Støvet på billedet skyldes det af toget ophvirvlede støv fra ballasten
Der arbejdes i denne weekend i begge ender af stationen. I alt 100 personer er i gang i 3 holds skift. Her et billede fra vest enden

24. oktober 2009

I den vestlige enden er de gamle skærver gravet væk og det nye dræn gravet ned. PU-signalet G2 er nedtaget og G1 er slukket
I den østlige ende arbejdes stadig med at grave skærver væk
Banedanmark her sikret sig de gamle 57 sporskiftedrev. Her er drevet fra sporskifte 02B læsset på bilen
I løbet af aften og natten blev strækningskabelet gravet over i begge ende, hvilket resulterede i store forsinkelse om formiddagen. Er ses intercitytoget til Østerport, der er ved at blive fyldt op med ventende passagerer
Lørdag aften er nye skærver udlagt i den vestlige ende

25. oktober 2009 

I den vestlige ende er nye skinner blevet lagt ud. Ved det manglende sporstykke skal det nye sporskifte med forbindelse til pladsen lægges
I den østlige ende er Leonhard Weiss indlejet til at lave sporet færdigt
Så blev det slut for PU-signal F1, signalet blev i eftermiddags nedtaget
Det eneste skinne-køretøj der er tilbage i Vejen er Leonhard Weiss's skinnekørende gravemaskine, der her ligger en skinne på plads
Skærvetoget kom fra Vejle med 38 fyldt skærvevogne kl. 11.30, men måtte blive holdende i 1. hsp foran indkørselssignalet
Først omkring kl. 16.00 blev man færdig med sporet og skærvetoget kunne begynde at fylde skærver på
Det første tog i spor 2 blev således det MY trukne skærvetog fra Vejle

Siden er sidste opdateret: 14-02-2012