Sporombygning af Vejen Station - uge 44 2009

26. oktober 2009

Spor 2 er åben for trafik, men med en max. hastighed på 20 km/t. I aften og i nat skal der lægges flere skærver og sporet skal rettes
Her det nu nedtagne PU signal F1 der ligger på jorden. Bag signalet ATC skabet hvor den tilhørende Balise er placeret ovenpå
Sikringsfolkene arbejder i relæhytten. I baggrunden det 'nye' signal G2 der er opsat på smalmast indtil en ny portal bliver rejst

27. oktober 2009

Skinnerne er nu fjernet fra spor 2, tilbage er sveller og skærver. Her ses det tydeligt at det nye spor 2 er hævet i forhold til det gamle

28. oktober 2009

'Barslund' er begyndt at udgrave til dræn. Drænet skal dræne spor 2 igennem rør der skubbes ind under ballasten

29. oktober 2009

Sportavlen på centralapparatet. Det gamle spor 1 og de tilhørende signaler er blevet tapet over med gråt tape

30. oktober 2009

Nedgravning af dræn i det tidligere spor 1. Kablerne i venstre side af billedet stammer fra tiden med det mekaniske sikringsanlæg
Drænarbejdet i det tidligere spor 1 er ved at være afsluttet

31. oktober 2009

Udsigt fra enden af perronen mod vest. PU-signalet er sat på smalmast lige før det nye sporskifte S2a
Perronen mangler stadig en del udstyr. Bemærk at man har valgt at sætte venteskuret i enden modsat trappen - genialt !

Siden er sidste opdateret: 13-02-2012