Vejen Station - sporplaner

Vejen Station har som andre stationer undergået større og mindre ændringer i gennem årene, nogle ændre grundet ændrede trafikale forhold og andre som følge af at virksomheder enten er blevet nedlagt eller grundlagt. Stationen havde indtil slutningen det 20'ende århundrede haft en stor godstrafik og flere af byens virksomheder havde egne firmaspor bl.a. Alfa og FDB.

Jeg har været så heldig at få fat i et antal historiske sporplaner over Vejen Station, som kan findes på denne side.

Om sporplanerne

Grundlaget for de her på siden tilgængelige sporplanerne er de originale tegninger fra enten J.F.J (Jysk-Fynske jernbaner) eller senere DSB (Danske Statsbaner). Planerne er rentegnet og uønskede informationer er fjernet fra tegningerne, bl.a. kote højder og nedgravede ledninger. Planerne, undtagen den fra 1878, er tegnet ud fra den samme grundtegning, og det vil således være muligt at ligge de enkelte planer over hinanden for at se de forandringer der er sket på stationen. På planerne er benyttet de af DSB angivne firma og stednavne.

Sporplan fra 1878 (J.F.J.)

Stationen er her omkring 4 år gammel og de første bygningen er bygget omkring den. Kroen nordøst for stationen blev bygget kort efter åbningen i 1874, og den eksisterede helt frem til slutningen af 1980'erne hvor hotellet blev ombygget til lejligheder.

Arkiv: Henrik Hansen

Sporplan over Vejen Station - 1878 (Hent som PDF-fil)

Sporplan fra 1933 (DSB)

Stationen har gennemgået større ændringer, både bygnings og spormæssigt. Stationsbygningen er 1874 er udskiftet med en ny i 1917. Overskæringen er ligeledes udskiftet med en bred viadukt. Fra Lunderskov er dobbeltsporet netop blevet anlagt, mens der til Brørup endnu er enkeltspor.

Privatbanen (TKVJ) til Gesten ender i et blindspor umiddelbart øst for stationsbygningen, hvor der øst for er bygget et mindre maskindepot med remise og kulgård. Der er sporforbindelse til flere virksomheder, bl.a. margarinefabrikken 'Alfa' og tjærefabrikken 'Phønix'

Arkiv: Henrik Hansen

Sporplan over Vejen Station - 1933 (Hent som PDF-fil)

Sporplan fra 1952 (DSB)

I 1939 blev dobbeltsporet indviet mellem Vejen og Brørup, men rent spormæssigt har det ikke medført større ændringer på stationen, dog er diamantkrydset trukket fra hinanden og opløst i 2 modsatrettede transversaler. Sporet til Gesten er fjernet i forbindelse med lukningen af privatbanen i 1951.

Arkiv: Henrik Hansen

Sporplan over Vejen Station - 1952 (Hent som PDF-fil)

Sporplan fra 1966 (DSB)

I 1962 blev der etableret firmaspor til FDB's centrallager øst for byen, sporet følger i store træk den gamle trace fra Troldhedebanen (TKVJ). På stationen er der i 1964 fjernet 2 transversaler, gående fra spor 1, over spor 2 og til spor 3. Med disse ændringer fik stationen stort set det udsende der var gældende frem til ombygningen i 2009.

Ved sporene hos Alfa er der sket større ændringer som følge af opførslen af en nye produktionsfaceliteter.

Arkiv: Henrik Hansen

Sporplan over Vejen Station - 1966 (Hent som PDF-fil)

Sporplan fra 1971 (DSB)

I 1966 nedbrændte produktionshallen for tagpapproduktion hos 'Phønix' og ved opførslen af en ny produktionshal blev der foretaget mindre ændringer ved sporforbindelsen.

Arkiv: Henrik Hansen

Sporplan over Vejen Station - 1971 (Hent som PDF-fil)

Sporplan fra 1986 (DSB)

Det tidligere Chikorietørreri 'Nørrejylland' syd for banen er blevet nedrevet omkring 1972, og firmasporet dertil fjernet.

Arkiv: Henrik Hansen

Sporplan over Vejen Station - 1986 (Hent som PDF-fil)

Siden er sidste opdateret: 12-04-2012