Velkommen på 'det ny' BLOKPOSTEN.DK

Jeg har igennem de seneste måneder ændret hjemmesiden, så den vil blive lettere at foretager ændringer i. Samtidig er det blevet muligt at linke til de enkelte sider.

Hjemmesiden er endnu ikke færdig, men jeg er nu så langt at de fleste oplysninger fra den gamle hjemmeside nu er overført, og internettet er jo heldigvis et dynamisk medie, så nye ting kan tilføjes efterhånden.

Indholdet vil stadig være beskrivelser af den teknik der benyttes til at gøre jernbanen til det sikre transportmiddel som den er i dag, og her vil information omkring sikringsanlæg være fremtrædende - både omkring den type der bruges i dag og historisk information omkring sikringsanlæg, der ikke længere er i brug.

Menuen der ses øverst på siden, går igen på alle sider, og herfra kan vælges følgende 5 menupunkter:

Information omkring de forskellige type af sikringsanlæg. Indeholder også en oversigt over sikringsanlæg der er i brug.
Rullende materiel dækker over lokomotiver, vogne, etc. (Ikke noget indhold pt.)
Her findes en historisk gennemgang af Vejen Station fra 1874 og frem til i dag. Indeholder flere sporplaner over stationen.
Forskellige emner af jernbanehistorisk interesse, der ikke passer ind andre steder. (Ikke noget indhold pt.)
Billeder og film omkring jernbanerelaterede emner findes samlet her.

De seneste ændringer på hjemmesiden kan findes her: Opdateringer - Seneste rettelse: 10. juni 2021

Brug af materiale

Det er tilladt af benytte de forskellige billeder og tegninger i andre sammenhæng f.eks. egen hjemmesider, så længe siden ikke har et kommercielt formål. Benyttes et billede eller tegning, må kilden gerne angives som 'www.blokposten.dk'

For de billeder jeg har fået lov at benytte, men som jeg ikke har ophavsretten til, kan jeg selvfølgelig ikke give denne tilladelse. Disse billeder vil derfor være mærket med fotografens navn, så vedkommende kan kontaktes vedr. brug.

Kontaktinformation

Hvis du vil skrive en e-mail til mig, kan det som altid gøres på følgende adresse: webmaster@blokposten.fjernes.dk (fjernes skal slettes)

Siden er sidste opdateret: 10-06-2021