Sporombygning af Vejen Station - uge 37 2009

8. september 2009

Udsigt over Vejen Station fra broen i stations vestlige ende

9. september 2009

Der er snart skabt en hel skurby i vestlige ende af stationen. Læssesporene på nord siden af læssevejen er skåret i stykker og gravet op
Skinnerne i læssesporet var bestemt ikke af nyeste dato. Dette skinnestykke er valset i 1905, så det har haft 100 års jubilæum
Det opskårne nordlige læssespor. Traktorremisen er nu helt uden sporforbindelse. Remissen forventes nedrevet idet grundstykket er solgt til Trelleborg Phønix

10. september 2009

Læssesporet er nu helt væk, sveller og skinner er sorteret i 2 bunker. Hjerte- og tungestykker til de nye sporskifter er under aflæsning.
Tilbage af det nordlige læssespor er kun sporstykket beregnet til læsning og losning af vognbjørn.

11. september 2009

Det nordlige læssespor er nu helt væk og området er belagt med stabilgrus. Fra kl. 19.00 er der etableret sporspærring i spor 1 og 2.
Fra sjælland kom MY1153 (BG 6049) med kran 160 og en række bagharpningsvogne til brug for sporombygningen.
IC3 toget fra København kører den usædvanlig vej ind i spor 3. Indkørsel og udkørsel foretages som indrangering, idet der ikke er mulig for for signalgivning i spor 3 fra Lunderskov og videre til Esbjerg.

12. september 2009

Der arbejdes øst for Vejen Station i spor 2 med at ilægge det nye sporskifte samt at udskifte 70 m skinner.
Sporkranen 'Kran 160' holder på pladsen i Vejen.
Arbejdspladsen øst for stationen set fra perron 2's østlige ende.
Kran 160 flytter et stykke af det nye sporskifte fra pladsen vest for stationen og frem til arbejdsstedet øst for stationen.

13. september 2009

Combimaskinen COM534 har netop været på arbejde i spor 2.
Nærbillede af COM534. De 2 arme griber om svellen mens den vibreres fast i skærverne. Rullerne bagved styre skinnernes retning.

Siden er sidste opdateret: 13-02-2012