Sporombygning af Vejen Station - uge 39 2009

21. september 2009

Perronen er nu stort set fjernet. DSB har endnu deres perronudstyr stående, kun billetautomaten er fjernet
Indkørende Intercitytog til Østerport i spor 1. Spor 2 er endnu ikke fjernet
Man er begyndt at fjerne skinner og sveller i spor 3
Udsigt over Vejen Station

22. september 2009

Alle spor af den tidligere perron mellem spor 2 og 3 er nu fjernet
Handicaplift, skraldespande, bænke og en stempelautomat er for nuværende blevet til overs

23. september 2009

Leonhard Weiss har været i gang med at 'lege' med kranen. Kranen skal anvendes til ilægning af nye sporskifter i spor 3
Udgravningen til den nye perron er godt i gang. Perronapparatet (PAPP) er fastgjort til Y-hegnet mellem spor 1 og 2
Udkørsel mod Lunderskov fra spor 1

24. september 2009

En lokal entreprenør 'Henning Have A/S' har fået overdraget arbejdet med at lave den nye perron. 'Barslund A/S' foretager drænarbejder
Der er ikke kun udsigt til tog på viadukten over hovedgaden i Vejen. 'Barslund's store gravemaskine i gang med fordeling af nye skærver

25. september 2009

Man er begyndt at opsætte rammer for perronkanten

26. september 2009

På parkeringspladsen syd for stationen er der oplagt perronforkanterkanter og plader
Rammerne for perronen er fremstillet af kasserede skinner. Rammerne fastskruet på nedgravede betonfundamenter
Udsigt over stationsområdet. Den grønne 'Powerscreen' nederst i billedet er brugt til at sorterer den opgravede ballast
De første skinner til det nye spor 2 er lagt

27. september 2009

Den østlige ende af stationen. Forrest ses sporskifte 02b i spor 1
Den nye perronkant er nu opsat på perronens nordlige side.

Siden er sidste opdateret: 13-02-2012