Sporombygning af Vejen Station - uge 40 2009

28. september 2009

Perronkanten er nu færdig på perronens nordlige side. Man er i gang med at afrette stabilgruset

29. september 2009

Stabilgruset er nu afrettet og komprimeret, så det er klar til at lægge granitskærver på

30. september 2009

Den gamle perron var lavere end den nye, og man er derfor nødt til at hæve trappen så den passer med den nye perronhøjde.
Sporskiftedrev (Type DSB 94)  er nu udlagt ved det nye sporskifte 04a

1. oktober 2009

Perronkanten ved elevator og trappe skal støbes på stedet. Svellerne er nu udlagt på ballasten, men skinnerne er ikke monteret endnu

2. oktober 2009

Klokken er næsten 19.00 og Entreprise er så småt i gang med det forberedende arbejde til ilægning af det nye sporskifte
Et kig ud over stationsområdet. IC861 er netop kørt fra spor 1 og ud i 1. hsp.
Leonhard Weiss kranen fra Tyskland bruges til fjerne de gamle skinner. Kranen kører ud på det gamle spor, og 'bakker' tilbage med sporrammerne til stationsområdet
Kranen ser fra siden. Selve kranen er 28 meter lang og kan løfte 38 tons i 'strakt arm'
Når man har en stor kran til rådighed, behøves man ikke 'kun' køre med en sporramme. Her løftes 3 sporrammer på en gang

3. oktober 2009

Projektet med ombygning af Vejen Station har nydt godt af de fine efterårsvejr, men det var slut i dag, i regn og blæst har man udlagt skærver til det nye sporskifte
Her ser vi mod vest, hvor skærverne til det nye sporskifte er lagt og rettet af

4. oktober 2009

Det nye sporskifte 04b er nu på plads
Udsigt over sporarealet i Vejen. Der er også i dag stor aktivitet af gule maskiner overalt
Kombimaskinen COM543 er her i gang med justering af de nylagte spor
Nærbillede af udstyret der benyttes til sporjustering. Forrest sidder en 'krog' der løfter sporet til rette højde, sidevejs fastholdes skinnerne af 2 hjul der griber omkring skinnehovedet. Bagerst sider to arme der sænkes ned i ballasten og 'ryster' den sammen omkring svellerne

Siden er sidste opdateret: 13-02-2012