Sporombygning af Vejen Station - uge 41 2009

5. oktober 2009

Banedanmark arbejder på at etablerer sporisolationer i de nye sporstykker. Sporskifte 04b har fået monteret type DSB 94 sporskiftedrev
Ved sporskifte 04a arbejdes der også med sporisolationerne, alt imens intercity toget mod Esbjerg passerer

6. september 2009

Arbejdet med at støbe de nye perronkanter omkring trappen og elevatoren skrider godt frem. Man har ved at 'hæve' trappen, således at den kommer i niveau med den nye perron
Den gamle sporskifte 04b er allerede ved at blive fjernet. Sporskifte 04a fjernes når spor 3 igen er farbart
Regionaltoget fra Esbjerg befare den nye transversal

7. oktober 2009

Begge perronkanter er nu færdige. Omkring trappe og elevator er der støbt en kant af beton

8. oktober 2009

Det nye forløb af spor 3 kan nu ses. Sporet slår en bue da perronen er blevet gjort bredere

9. oktober 2009

På den nordlige side af perronen er man nu så langt at der er foretaget prøveudlægning af perronkant og flisebelægning
'Shit happens' - gælder også ved dette projekt. Der er blevet sat forkerte elementer ned til den sydlige perronkant, så entreprenøren er gået i gang med at fjerne de gamle elementer og sætte nye ned igen
Forberedelserne til det nye sporskifte 01b er i gang. Arbejdsstedet ligger så det ikke er tilgængeligt. Til brug for løft af sporskifter benyttes 2 store BMS kraner
Udsigt over arbejdsområdet på stationen. Rammerne til den sydlige perronkant er nu sat for 2. gang

10. oktober 2009

Arbejdsområdet i stations østlige ende set fra den gamle Troldhedebanes trace
Arbejdsområdet set fra stationsområdet

11. oktober 2009

PU signalet F1 er ikke gået ram forbi. En kran har i weekendens løb ramt signalet
Oversigt over stationen, hvor begge perronsider nu er færdige. Skærverne er udlagt til det nye spor 3

Siden er sidste opdateret: 13-02-2012